Extended anisotropic layer theory for electrical machines

R.L.J. Sprangers, T.E. Motoasca, E. Lomonova

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extended anisotropic layer theory for electrical machines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Material Science