Expressiveness modulo bisimilarity of regular expressions with parallel composition

J.C.M. Baeten, B. Luttik, T. Muller, P.J.A. Tilburg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expressiveness modulo bisimilarity of regular expressions with parallel composition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science