Expressing segmentation in d-comics

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Expressing segmentation in d-comics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science