Exponential-uniform identities related to records

A. Gnedin, A. Marynych

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
90 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exponential-uniform identities related to records'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie