Exponential-uniform identities related to records

A. Gnedin, A. Marynych

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Samenvatting

Symmetry properties of the random grid spanned on the set of records from the planar Poisson point process imply bizarre multivariate distributional identities for certain rational functions of independent exponential and uniform random variables
Originele taal-2Engels
Artikelnummer26
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftElectronic Communications in Probability
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exponential-uniform identities related to records'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit