Exponential size neighborhoods for makespan minimization scheduling

T. Brüggemann, J.L. Hurink, T. Vredeveld, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exponential size neighborhoods for makespan minimization scheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics