Exponential and practical exponential stability of second-order formation control systems

Raik Suttner, Zhiyong Sun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

93 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exponential and practical exponential stability of second-order formation control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Mathematics

Computer Science

Physics

Economics, Econometrics and Finance