Exploring the tactical implementation of relationship marketing

M. Beverland, A. Lindgreen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-134
TijdschriftInternational Journal of Customer Relationship Management
Volume6
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit