Exploring the Potential of Benzene-1,3,5-tricarboxamide Supramolecular Polymers as Biomaterials

Silvia Varela-Aramburu, Giulia Morgese, Lu Su, Sandra M C Schoenmakers, Mattia Perrone, Luigi Leanza, Claudio Perego, Giovanni M. Pavan (Corresponding author), Anja R.A, Palmans (Corresponding author), E.W. Meijer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the Potential of Benzene-1,3,5-tricarboxamide Supramolecular Polymers as Biomaterials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen