Exploring the Organization of University–Industry Joint Laboratories: A Leadership Perspective

Maral Mahdad, Marcel L.A.M. Bogers, Andrea Piccaluga, Alberto Di Minin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the Organization of University–Industry Joint Laboratories: A Leadership Perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen