Exploring the multiscale hierarchy of natural and synthetic materials

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Friedrich, Heiner, Co-Promotor
Datum van toekenning27 mei 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5276-4
StatusGepubliceerd - 27 mei 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit