Exploring the high-tech plasma zoo using poly-diagnostics and multi-modeling

J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Institute of Solid State Physics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, 8 September 2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit