Exploring the compositional freedom in space and chemistry of microwave induced plasmas

J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the compositional freedom in space and chemistry of microwave induced plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie