Exploring teachers' instructional design practices from a systems design perspective

A.W.M. Hoogveld, F. Paas, W.M.G. Jochems, J.J.G. Merriënboer, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  26 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring teachers' instructional design practices from a systems design perspective'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Sociale wetenschappen