Exploring performance trade-offs of a JPEG decoder using the deepcompass framework

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring performance trade-offs of a JPEG decoder using the deepcompass framework'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen