Exploring market knowledge in product development of chemical firms

A.A.J. Smits, G. Vissers, B. Dankbaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring market knowledge in product development of chemical firms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie