Exploring marginalization and exclusion in renewable energy development in Africa: a perspective from western individualism and African ubuntu philosophy

Yekeen A. Sanusi, Andreas Spahn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring marginalization and exclusion in renewable energy development in Africa: a perspective from western individualism and African ubuntu philosophy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen