Exploring marginalization and exclusion in renewable energy development in Africa: a perspective from western individualism and African ubuntu philosophy

Yekeen A. Sanusi, Andreas Spahn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Samenvatting

The objectives of this chapter are to understand the ethical principles that are relevant to the achievement of energy justice; to explore energy marginalization in Africa and to analyse this marginalization from the perspectives of Western and Ubuntu ethics; to underscore the violation of ethics in renewable energy deployment; and to find means of addressing energy injustice through proper application of the respective ethical principles. Part of the data for the study were sourced from the reports of the Renewable Energy for Twenty-First Century (REN21).
Originele taal-2Engels
TitelEnergy Justice Across Borders
RedacteurenG. Bombaerts, K. Jenkins, Y. Sanusi, W. Guoyu
Plaats van productieCham
UitgeverijSpringer
Hoofdstuk14
Pagina's273-296
Aantal pagina's24
ISBN van elektronische versie978-3-030-24021-9
ISBN van geprinte versie978-3-030-24020-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 okt 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring marginalization and exclusion in renewable energy development in Africa: a perspective from western individualism and African ubuntu philosophy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit