Exploring maintenance policy selection using the Analytic Hierarchy Process : an application for naval ships

A.J.M. Goossens, R.J.I. Basten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring maintenance policy selection using the Analytic Hierarchy Process : an application for naval ships'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen