Exploring knowledge sharing: moves, problem solving and justification

J.J. Berends

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring knowledge sharing: moves, problem solving and justification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen