Exploring Fantasy Play in MathMythos AR

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring Fantasy Play in MathMythos AR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen