Exploring chiral magnetism with spin waves and domain walls

Juriaan Lucassen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Swagten, Henk J.M., Promotor
  • Duine, Rembert A., Promotor
  • Lavrijsen, Reinoud, Co-Promotor
Datum van toekenning20 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4992-4
StatusGepubliceerd - 20 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit