Exploring beginning teachers’ attrition in the Netherlands

P. den Brok, T. Wubbels, J.W.F. van Tartwijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  370 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring beginning teachers’ attrition in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Sociale wetenschappen