Exploratory results on the antecedents and consequences of green marketing

F. Langerak, E. Peelen, M. van der Veen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploratory results on the antecedents and consequences of green marketing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance