Explorations on reciprocal interplay in things ecology

David Chung, Mathias Funk, Rung Huei Liang, Lin Lin Chen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explorations on reciprocal interplay in things ecology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen