Exploration versus exploitation trade-off in infinite horizon Pareto multi-armed bandits algorithms

M.M. Drugan, B. Manderick

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploration versus exploitation trade-off in infinite horizon Pareto multi-armed bandits algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Physics