Exploration and analysis of massive mobile phone data : a layered visual analytics approach

S.J. Elzen, van den, J. Blaas, D.H.R. Holten, J.-K. Buenen, J.J. Wijk, van, R. Spousta, A. Miao, S. Sala, S. Chan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

324 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploration and analysis of massive mobile phone data : a layered visual analytics approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen