Exploiting wiring hierarchy and system design to surpass the interconnect red brick wall

K. Maex, E. Beyne, F. Catthoor, H. Corporaal, H. Man, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelSolid State Technology, 2002
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit