Exploiting the expressiveness of cyclo-static dataflow to model multimedia implementations

K. Denolf, M.J.G. Bekooij, J. Cockx, D.T.M.L. Verkest, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploiting the expressiveness of cyclo-static dataflow to model multimedia implementations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen