Exploiting specification modularity to prune the optimization-space of manufacturing systems

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploiting specification modularity to prune the optimization-space of manufacturing systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen