Exploiting Fine- and Coarse-grain paralllelism in Embedded Programs.

I. Karkowski, H. Corporaal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. of the International Conference PACT'98, Paris, October 1998
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit