Exploiting differentiated tuple distribution in shared data spaces

G. Russello, M.R.V. Chaudron, M. Steen, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploiting differentiated tuple distribution in shared data spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen