Explicit solutions for the steady state distributions in M/PH/1

L.Q. Liu, V.G. Kulkarni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explicit solutions for the steady state distributions in M/PH/1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics