Explicit evaluation of Viterbi's union bounds on convolutional code performance for the binary symmetric channel

K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explicit evaluation of Viterbi's union bounds on convolutional code performance for the binary symmetric channel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen