Explicit evaluation of Viterbi's union bounds on convolutional code performance for the binary symmetric channel

K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

An explicit method is given to evaluate Viterbi's union bounds on both the first event error probability and the bit error probability of binary convolutional codes on a binary symmetric channel. These bounds are evaluated for the rate1/2code with generators1 + D + D^{2}and1 + D^{2}. Comparison is made with the bounds and experimental results of van de Meeberg.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)403-404
Aantal pagina's2
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1977

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Explicit evaluation of Viterbi's union bounds on convolutional code performance for the binary symmetric channel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit