Explanation of the small-angle x-ray scattering of cellulose fibers by absolute intensity measurements

D. Heikens, P.H. Hermans, A. Weidinger

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Explanation of the small-angle x-ray scattering of cellulose fibers by absolute intensity measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie