Explaining irreversible hygroscopic strains in paper: a multi-scale modelling study on the role of fibre activation and micro-compressions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Explaining irreversible hygroscopic strains in paper: a multi-scale modelling study on the role of fibre activation and micro-compressions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie