Explaining asymmetries in preference elicitation : the role of negative attributes in judgment and choice

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Keren, Gideon, Promotor
  • Johnson, E.J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning25 apr 2002
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1737-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit