Experiments on how photo- and background ionization affect positive streamers: oxygen concentration, repetition and radioactivity

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experiments on how photo- and background ionization affect positive streamers: oxygen concentration, repetition and radioactivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie