Experiments on evaporation of sessile drops and boiling bubble growth in mini-channels

Leander Boer

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Geld, Cees W.M., Promotor
  • Kuerten, J.G.M. (Hans), Promotor
Datum van toekenning22 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5085-2
StatusGepubliceerd - 22 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit