Experiments on a charcoal/nitrogen sorption compressor and model considerations

S.A.J. Huinink, J.F. Burger, H.J. Holland, E.G. Sar, Van Der, J.G.E. Gardeniers, H.J.M. Brake, ter, H. Rogalla

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Experiments on a charcoal/nitrogen sorption compressor and model considerations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Engineering

  Material Science