Experiments and modelling of conduction and charge accumulation in liquid crystal cells

A. R.M. Verschueren, R. A.H. Niessen, P. H.L. Notten, W. Oepts, E. M.L. Alexander-Moonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experiments and modelling of conduction and charge accumulation in liquid crystal cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen