Experimentele plannen voor verstedelijkte regio's; potenties van Brabant en Waterweg Noord onderzocht

H. Tilman, J. Janssen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In Nederland en elders in Europa ontstaat een nieuwe ruimtelijke structuur samengesteld uit onderling gekoppelde stedelijke regio's. Hierin vervagen de traditionele grenzen tussen steden en voorsteden en tussen stad en land. Op regionaal niveau is in Nederland nog weinig tot stand gebracht. Deltametropool en Brabantstad zijn weinig meer dan stedelijke logo's. In Rotterdam en Brabant wordt echter wel geëxperimenteerd met nieuwe plantypen. Deze stedebouw van onderaf sluit aan bij de 'nieuwe stad' die gekenmerkt wordt door een hybride stedelijkheid.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)34-43
  TijdschriftArchitect
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit