Experimental validation of PO/UTD applied to Fresnel-zone plate antennas

J. Sluijter, M.H.A.J. Herben, O.J.G. Vullers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental validation of PO/UTD applied to Fresnel-zone plate antennas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Physics