Experimental validation of object positioning via stick-slip vibrations

J.A.J.M. van Hoof, J.L.C. Verhaegh, R.H.B. Fey, P.C.F. Meerakker, van de, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental validation of object positioning via stick-slip vibrations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen