Experimental validation of Lagrangian-Eulerian simulations of fluidized beds

B.G.M. Wachem, van, J. Schaaf, van der, J.C. Schouten, R. Krishna, C.M. Bleek, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

93 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental validation of Lagrangian-Eulerian simulations of fluidized beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen