Experimental validation of a multiscale model of mineralized collagen fibers at two levels of hierarchy

E.M. Spiesz, A.R. Reisinger, P. Roschger, Ph.K. Zysset

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)575-576
TijdschriftOsteoporosis International
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental validation of a multiscale model of mineralized collagen fibers at two levels of hierarchy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit