Experimental study on thermochemical heat storage materials

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

652 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Olaf C.G. , Promotor
  • Pel, Leo, Co-Promotor
  • Steiger, Michael, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 okt 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-91909-26-9
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit

Donkers, P. A. J. (2015). Experimental study on thermochemical heat storage materials. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.