Experimental study on orientation and de-mixing phenomena of elongated particles in gas-fluidized beds

L. Boer, K.A. Buist, N.G. Deen, J.T. Padding, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
137 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental study on orientation and de-mixing phenomena of elongated particles in gas-fluidized beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen