Experimental study of the spatio-temporal development of meter-scale negative discharge in air

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental study of the spatio-temporal development of meter-scale negative discharge in air'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie